Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.

Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich

W ramach projektu wykonywaliśmy następujące prace:

  1. Demontaż 3szt. starych suwnic
  2. Wymiana szyn płaskich na istniejących podtorzach - całkowit ilość 300mb.
  3. Wzmocnienie konstrukcji istniejących podtorzy suwnic.
  4. Wykonanie jednej nitki estakady podsuwnicowej o długości 100m.
  5. Dostawa farbycznie nowej suwnicy dwudźwigarowej o udźwigu Q=10T i rozpiętości L=15m wraz z linią zasilającą o długości 100m.
  6. Dostawa farbycznie nowej suwnicy dwudźwigarowej o udźwigu Q=5T i rozpiętości L=15m wraz z linią zasilającą o długości 100m.
2011
Usługi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl