Serwis urządzeń dźwigowych

Firma Budtor Bestwina posiada uprawnienia do serwisu urządzeń transportu bliskiego nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Usługi serwisowe świadczymy na terenie całej Polski. Wykonujemy szczegółowe przeglądy techniczne, zajmujemy się konserwacją i usuwaniem usterek we wszystkich urządzeniach dźwignicowych dostępnych w naszej ofercie. Serwisujemy również urządzenia pochodzące od innych producentów.

Dokonujemy napraw mechanicznych oraz elektrycznych, dostarczamy części zamienne do maszyn.

Nasi serwisanci posiadają zaawansowaną wiedzę techniczną i bogate doświadczenie w pracy z urządzeniami dźwignicowymi. Szczególną wagę przykładają do sprawnego usuwania usterek i ograniczenia do minimum przestojów w pracy urządzeń, dzięki czemu prowadzona przez Państwa działalność nie będzie narażona na straty związane z zatrzymaniem produkcji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl