Suwnice konsolowe - suwnice wysięgnikowe

Firma Budtor oferuje pełen przekrój suwnic usprawniających pracę m.in. zakładów produkcyjnych. Suwnice konsolowe, inaczej suwnice wysięgnikowe, są to suwnice, które sprawdzają się w bardziej skomplikowanych procesach produkcyjnych w obiektach zamkniętych. Montuje się je na własnym podtorzu poniżej suwnic pomostowych, pozwala to na obsługę nawet kilku stanowisk. Ich udźwig i rozpiętość są mniejsze niż suwnic pomostowych, a wysokość uzależniona jest od warunków obiektu. W przypadku suwnic konsolowych stosuje się wciągniki linowe lub łańcuchowe, sterowane mogą być za pomocą kasety sterowniczej lub radia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl