Suwnice podwieszane

Suwnice podwieszane są powszechnie stosowane w obiektach zamkniętych takich jak magazyny czy hale produkcyjne. Cechą charakterystyczną tego typu suwnic jest to iż tor jezdny suwnicy jest podczepiany do dachu obiektu. W ich przypadku stosuje się dźwigary walcowane lub spawane skrzynkowo w zależności od przeznaczenia. Udźwig i rozpiętość suwnic podwieszanych jest dostosowana do warunków miejsca oraz intensywności pracy, pozwalają one jednak wykorzystać w maksymalnym stopniu wysokość obiektu, w którym się znajdują. Sterowanie suwnicami podwieszanymi może odbywać się za pomocą kasety sterowniczej lub bezprzewodowo przez radio. W suwnicach podwieszanych Budtor stosuje się rozwiązania firmy SWF Krantechnik, które zapewniają bezawaryjną pracę suwnic przez lata. Firma Budtor zapewnia również serwis oferowanych przez siebie suwnic.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl