BTH Kraków

BTH IMPORT STAL

W ramach projektu wykonywaliśmy następujące prace:

  1. Dostawa i montaż 2x54m szyny płaskiej 50x30.
  2. Dostawa i montaż suwnicy Q=6,3T o rozpiętości L=20,17m opartej na podzespołach SWF Krantechnik.
  3. Dostawa i montaż szynoprzewodu zasilającego suwnicę.
2012
Suwnice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl