Doradztwo i projektowanie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży związanej z projektowaniem i budową urządzeń transportu bliskiego. Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych inżynierów mających na swoim koncie realizację wielu projektów dla przedsiębiorstw produkcyjnych z wielu branż, warsztatów, przemysłu. Na viagra natural malaga bieżąco śledzimy nowe technologie i rozwiązania pojawiające się na polskim oraz światowych rynkach.

Bogatą wiedzę techniczną na temat zaawansowanych urządzeń dźwignicowych wykorzystujemy do przygotowywania projektów, które idealnie wpisują się w potrzeby naszego Klienta. Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne – nasz zespół inżynieryjno-projektowy pomoże Państwu dobrać rozwiązania ściśle dostosowane do profilu prowadzonej działalności gospodarczej, najczęściej wykonywanych zadań oraz miejsca, w którym mają znaleźć się produkowane maszyny.

Parametry urządzeń dobieramy w taki sposób, aby były one maksymalnie wydajne, umożliwiały wydajną i bezpieczną pracę, nie ulegały awariom i pozwalały na wykorzystanie potencjału potrzebnego do rozwoju Państwa działalności oraz zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Stawiamy na nowoczesne technologie przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl