Polityka jakości

Firma Budtor Bestwina oferuje najwyższej jakości produkty i usługi. Naszym założeniem jest rozwój przedsiębiorstwa oraz dążenie do wdrażania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych na rynku przy jednoczesnej dbałości o poszanowanie środowiska naturalnego.

Szczególną wagę przykładamy także do zagwarantowania naszym pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno na naszych halach produkcyjnych, jak i podczas świadczenia usług montażowych oraz serwisowych spełniamy restrykcyjne normy BHP.

System Zarządzania Jakością

Aby sprostać najbardziej wyśrubowanym wymaganiom Klienta, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością (norma PN-EN ISO 9001:2001).

Skupiamy się na utrzymaniu odpowiednich relacji z Klientem, stawiamy na stosunki handlowe oparte na obopólnej satysfakcji i pełnym zaufaniu. Na bieżąco doskonalimy System Zarządzania Jakością, ulepszamy procesy produkcyjne, dbamy o nowoczesne wyposażenie naszych linii i dostosowanie ich do aktualnych trendów branżowych.

Polityka jakości firmy skupia się nie tylko na wytwarzanym produkcie, ale także na stworzeniu przyjaznych warunków pracy:

  • starannie dobieramy naszych pracowników szczególną wagę przykładając do kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia w branży
  • zapewniamy systematyczne szkolenia dla personelu, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji zawodowych
  • gwarantujemy najwyższe bezpieczeństwo pracy
  • restrykcyjnie przestrzegamy obowiązujących norm prawnych

Najwyższa jakość jest dla nas priorytetem. Dlatego kierownictwo dba o informowanie personelu o misji i obranych celach firmy oraz na bieżąco kontroluje przestrzeganie obowiązujących zasad wewnętrznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl