Podtorza i estakady

Projektujemy i wykonujemy podtorza oraz estakady podsuwnicowe dostosowane do wszystkich typów suwnic dostępnych w naszej ofercie. Podtorza budujemy z:

  • belek z profili dwuteowych
  • spawanych blachownic
  • spawanych skrzynek

Rodzaj belek dostosowujemy do rodzaju suwnic, ich przeznaczenia i miejsca montażu.

Estakady wykonujemy na stalowych słupach, które przymocowujemy do podłoża specjalnymi kotwami systemowymi sprawdzonej marki Hilti. W niektórych przypadkach możemy wykonać także fundamenty potrzebne do osadzenia słupów estakady.

W przypadku estakad budowanych wewnątrz hal stalowych, staramy się zintegrować je z konstrukcją obiektu, dzięki czemu całość jest lżejsza.

Jakie szyny wykorzystujemy?

Na belkach podsuwnicowych osadzamy prefabrykowane szyny płaskie (spawane na belce). Klienci mogą zamówić również elastyczne systemy mocowania przeznaczone do osadzania szyn kolejowych i dźwignicowych.

Podtorza dla suwnic bramowych

Dużym zainteresowaniem Klientów Budtor Bestwina cieszą się suwnice bramowe. Dlatego ofertę wzbogaciliśmy o budowę podtorzy także dla urządzeń tego typu. W tym przypadku, wykorzystujemy 2 rozwiązania. Możemy wybrać ławę betonową wyposażoną w system do zamocowania szyny lub zbudować podbudowę z kruszywa, na którą osadzimy prefabrykowane packi betonowe i ułożymy szyny.

Jak dobieramy rozwiązania?

Podtorza budujemy przy uwzględnieniu miejsca, w którym mają zostać zamontowane suwnice – nasz zespół inżynieryjno-projektowy szczegółowo analizuje jego parametry techniczne. Pod uwagę bierzemy także rodzaj projektowanych lub istniejących już suwnic.

Dlaczego właśnie my?

Budujemy podtorza i eskapady przeznaczone do:

  • suwnic natorowych
  • suwnic bramowych
  • suwnic pomostowych
  • suwnic podwieszanych
  • suwnic konsolowych
  • żurawi

O najwyższą jakość wykonanych prac, odpowiednio dobrane parametry techniczne i stworzenie bezpiecznych stanowisk pracy dla operatorów, dba zespół naszych doświadczonych inżynierów i spawaczy posiadających kwalifikacje zgodne z wymogami UDT.
Naszym Klientom zapewniamy również kompleksowe usługi serwisowe oraz dostępność podzespołów do zbudowanych konstrukcji (przez co najmniej 20 lat). Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne, zajmujemy się konserwacją i naprawami ewentualnych usterek.

Gwarantujemy najwyższą jakość usług, dostarczenie sprawdzonych produktów oraz dobór rozwiązań w cenie spełniającej wymogi naszego Klienta – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl