Urządzenia dźwignicowe

Urządzenia dźwignicowe to grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, które służą do pionowego bądź poziomego przemieszczania ładunków na niewielkiej odległości, w ruchu przerywanym. Stanowią one bardzo liczną grupę urządzeń transportowych i znajdują zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie przemysłowej. Ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji i szkoleń, dlatego dźwignice mogą być obsługiwane wyłącznie przez doświadczonych specjalistów posiadających uprawnienia odpowiedniej kategorii (od I do III) oraz podkategorię, która wskazuje na umiejętność obsługi konkretnego urządzenia.
Podział dźwignic
Wśród urządzeń dźwignicowych wyróżnia się dwa podstawowe typy:

  • dźwignicę prostą - zbudowaną z jednej części składowej
  • dźwignicę złożoną - zbudowaną z kilku części składowych.

Do dźwignic prostych zalicza się między innymi: dźwigniki, cięgniki, wózki, suwnice, wspornice i żurawie. Natomiast do dźwignic złożonych: dźwignice suwnicowo-wspornicowe, dźwignice suwnicowo-żurawiane. Wyposażenie dźwignic stanowią także mosty, torowiska, wieże, słupy, pływaki, samochody itp.
Dźwignice w Polskich Normach
Polskie Normy to dokument określający podstawowy podział urządzeń dźwignicowych na:

  • Cięgniki - służą do przemieszczania przedmiotów stałych za pomocą cięgien
  • Suwnice - pracują w ruchu przerywanym, są wyposażone w mechanizm podnoszenia i opuszczania
  • Żurawie - najpopularniejsze urządzenie dźwigowe stosowane podczas prac budowlanych
  • Układnice - stosowane w magazynach do transportu i układania materiałów
  • Dźwigniki - służą do pionowego przemieszczania obiektów
  • Wyciągi towarowe - przystosowane do pochyłego przemieszczania przedmiotów
  • Dźwignice linotorowe - przypominają kolejkę linową i służą najczęściej do przemieszczania materiałów sypkich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl