Certyfikaty i uprawnienia

Szczególną wagę przykładamy do przestrzegania norm prawnych obowiązujących na terenie Polski oraz do najwyższej jakości świadczonych usług. Przedsiębiorstwo produkcyjne Budtor Bestwina działa w wymagającej branży technicznej, która nakłada obowiązek posiadania uprawnień produkcyjnych, montażowych i serwisowych wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

W tym miejscu pragniemy Państwu przedstawić wszystkie certyfikaty, uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne. Chcemy podkreślić nasz najwyższy profesjonalizm, posiadane kompetencje i pokazać, że warto zaufać naszej marce.

Poniżej przedstawiamy kopie wszystkich najważniejszych dokumentów opatrzonych odpowiednimi pieczątkami. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl