Suwnice bramowe i półbramowe

Suwnice bramowe znajdują zastosowanie najczęściej na terenach otwartych, ale równie dobrze sprawdzą się w obiektach zamkniętych. Sterowane mogą być za pomocą radia lub z kabiny sterowniczej. Ich udźwig i rozpiętość dostosowuje się do wymagań klienta, produkowane są w wariantach z wysięgnicami lub bez. Proponowane przez firmę Budtor suwnice bramowe wyposażone są w różnego rodzaju chwytaki, trawersy (w tym trawersy magnetyczne), oświetlenie pola pracy oraz systemy ważenia ładunku. Suwnice bramowe mogą posiadać dodatkowe podesty serwisowe. Możliwa jest konfiguracja suwnic bramowych pracujących w tandemie.

Suwnice półbramowe to urządzenia podobne do konstrukcji suwnic bramowych, z tym żeposiadają jedną podporę. Firma Budtor oferuje suwnice półbramowe o różnej konfiguracji udźwigu i rozpiętości, z wciągnikami łańcuchowymi lub linowymi. Przy zabudowie suwnicy półbramowej istnieje możliwość zastosowania pomostu serwisowego. Proponowane suwnice mogą być sterowane za pomocą kasety sterowniczej, radia lub z kabiny. Tak jak suwnice bramowe mogą być stosowane na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Firma Budtor zapewnia projekt, produkcję oraz montaż suwnic, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl