Kontakt

BUDTOR BESTWINA
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa

43-512 Bestwina,
ul. Bialska 1

tel.: 32 214 13 77
fax: 32 215 71 30
e-mail: info@budtor.pl

Żwirownia Kaniów
43-514 Kaniów
ul. Mirowska 39a
tel. 32 214 44 59
e-mail: bud-tor@pro.onet.pl

KRS 00000545744
REGON 270256948
NIP 6520008040

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl