Suwnice pomostowe

Suwnice pomostowe oferowane przez firmę Budtor są przeznaczone do transportu dużych mas równocześnie przy dużych rozpiętościach. Suwnice te stosuje się najczęściej w obiektach zamkniętych. Wybór odpowiedniej suwnicy pomostowej uzależniony jest od warunków miejsca montażu, wymaganego udźwigu oraz intensywności pracy. W przypadku suwnic pomostowych stosuje się dźwigary walcowane lub spawane skrzynkowo. Wyposażane są we wciągniki linowe lub łańcuchowe, sterowane mogą być za pomocą kasety lub radia. Ich system napędowy może mieć stopniową lub bezstopniową regulację prędkości. Wybór oprzyrządowania urządzenia jest uzależniony od funkcji, jaką ma spełniać. Suwnice pomostowe, tak jak wszystkie inne suwnice marki Budtor, oparte są o rozwiązania lidera branży dźwignicowej SWF Krantechnik. Suwnice natorowe oferowane są w wersji natorowej lub podwieszanej; jednodźwigarowej lub dwudźwigarowej. Wybór odpowiedniego typu urządzenia uzależniony jest od szeregu czynników, jednak firma Budtor dzięki swojemu doświadczeniu zapewnia fachowe doradztwo w zakresie doboru urządzenia dźwignicowego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl