Żurawie

Żurawia (potocznie zwanego dźwigiem) używa się w sytuacjach, gdy niemożliwe jest przeniesienie danej rzeczy w inny, łatwiejszy sposób. W związku z tym, że przedmioty przenoszone żurawiem są zazwyczaj wielkogabarytowe oraz ciężkie, należy szczególną uwagę zwracać na bezpieczeństwo pracy. Dobrze zaprojektowane i wykonane z odpowiednich materiałów żurawie, jeśli będą obsługiwane przez wykwalifikowanego pracownika są w stanie zapewnić jak największą wygodę oraz bezpieczeństwo pracy. Żurawie najczęściej znajdują swoje zastosowanie w branży przemysłowej, gdzie z powodzeniem wykorzystuje się żurawie słupowe oraz żurawie przyścienne.

Żuraw słupowy - W zależności od typu konstrukcji żurawie słupowe produkuje się z pełnym bądź ograniczonym kątem obrotu. W zależności od żurawia, ograniczniki obrotu mogą być stałe lub nastawne - ograniczające kąt obrotu w zależności od indywidualnych potrzeb. Żurawie słupowe to jedne z najczęściej używanych typów urządzeń dźwigowych, które swoje zastosowanie znajdują między innymi w pracy przy podwyższonych temperaturach np. do transportu żużla z kadzi odlewniczej z wysuwanym hydraulicznie wysięgiem ramienia oraz przy pracy w specyficznej zabudowie.

Żuraw przyścienny - Żurawie przyścienne ze względu na to, że są ograniczone ścianą bądź konstrukcją słupa cechują się mniejszym kątem obrotu niż żurawie słupowe. Ich przeznaczeniem jest przede wszystkim przenoszenie mniejszych gabarytów, a dzięki temu że ogólnie są mniejsze zajmują znacznie mniej miejsca niż inne tego typu narzędzia. Ich konstrukcja nie jest bardzo skomplikowana, co pozytywnie wpływa na prostotę obsługi żurawia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl