Wciągarki i wciągniki elektryczne

Wciągarki oraz wciągniki należą do urządzeń dźwignicowych stanowiących grupę urządzeń transportu bliskiego UTB. Ich zastosowanie eliminuje do minimum pracę ręczną przy transporcie czy przeładunku, a także zwiększa wydajność pracy na stanowiskach produkcyjnych, montażowych i serwisowych oraz poprawia bezpieczeństwo. Dzięki temu, że podlegają one obowiązkowej konserwacji oraz kontroli i badaniom technicznych są one bezpieczne zarówno dla osób, które ich obsługują, jak i otoczenia otoczenia. 
 
Wciągnik elektryczny jest dźwignicą dostosowaną do pionowego podnoszenia ładunku, najczęściej przy pomocy liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego, który zazwyczaj stanowi hak. Wciągnik elektryczny przeznaczony jest do przemieszczania ładunków w pionie i jest on przeważnie przystosowany do jazdy po nieruchomym torze jezdnym. Obudowa mechanizmu podnoszenia wciągnika stanowi jego konstrukcję nośną.

Wciągarka elektryczna to maszyna przystosowana do pionowego podnoszenia ładunku za pomocą liny bądź łańcucha z wykorzystaniem haka. Tak samo jak w przypadku wciągnika, wciągarki elektryczne służą do przemieszczania ładunków w pionie i są przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym. W przeciwieństwie do wciągników elektrycznych, wciągarki posiadają odrębny element nośny, którym jest zazwyczaj rama. Dzięki temu elementowi, konstrukcję wciągarki można bardzo często modyfikować, choć istnieją także urządzenia o ramie stałej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl