Modernizacja urządzeń

Zajmujemy się modernizacją urządzeń dźwignicowych. Posiadamy uprawnienia do takich prac nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Dokonujemy prostych przeróbek, projektujemy i wykonujemy również zaawansowane poprawki, których celem jest maksymalne dostosowanie urządzenia do nowych potrzeb użytkownika.

Dlaczego warto?

Modernizacja firmowych maszyn pozwoli Państwu obniżyć koszty inwestycji podczas poszerzania oferty o nowe usługi, w czasie rozszerzenia procesu produkcyjnego lub przy całkowitej zmianie profilu działalności.
Wykonujemy również modernizacje, których celem jest udoskonalenie technologii, poprawa parametrów technicznych urządzenia i jego wydajności, ułatwienie obsługi lub zwiększenie bezpieczeństwa w czasie pracy.
Wszystkie zmiany opieramy na wskazówkach Klienta i w ścisłej współpracy z nim, dzięki czemu są one dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiostwa.

Co modernizujemy?

Posiadamy bogate doświadczenie w modernizacji:

  • suwnic pomostowych
  • suwnic konsolowych
  • suwnic bramowych
  • żurawi słupowych i przyściennych
  • wciągarek i wciągników

Modernizujemy również inne urządzenia dźwignicowe.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych – wspólnie ustalimy optymalne rozwiązania, które polepszą komfort pracy w Państwa firmie i pozwolą w pełni wykorzystać możliwości urządzeń znajdujących się na jej stanie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl