Profil działalności

Aktualnie w ramach naszej firmy funkcjonują dwa zakłady:

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwignicowych
  • Urządzenia dźwignicowe (suwnice, suwnice bramowe, żurawie słupowe)
  • Konstrukcje stalowej estakad i podtorzy suwnic
  • Konstrukcje stalowe obiektów przemysłowych i usługowych (współpracujemy z generalnymi wykonawcami takich obiektów w systemie „pod klucz”)
  • Konstrukcje stalowej maszyn i urządzeń
  • Palety i pojemniki stalowe
  • Naprawy, modernizacje i konserwacje urządzeń dźwignicowych oraz wózków widłowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl