Producent suwnic pomostowych, bramowych oraz urządzeń transportu bliskiego

Za firmą BUDTOR stoją lata doświadczenia oraz wysoka jakość komponentów, co składa się na kompletną i niezawodną ofertę urządzeń dźwignicowych oraz do bliskiego transportu. Produkcja suwnic czy żurawi i podtorzy opiera się o komponenty światowych liderów branży - Grupę Konecranes. Wszystkie oferowane urządzenia spełniają restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Podstawą w produkcja żurawi i suwnic są konsultacje z klientem, które pozwalają dostosować projekt do wymagań danego zakładu. Wiodący producent zadbał również o dostępność podtorzy i estakad podsuwnicowych, które dopasowane są do wszystkich oferowanych przez siebie urządzeń.

Produkcja suwnic odbywa się pod czujnym okiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Transport dużych ładunków w przedsiębiorstwie staje się prostszy, dzięki suwnicom natorowym, podwieszanym, konsolowym czy najpopularniejszym suwnicom bramowym i półbramowym. Dodatkowe wyposażenie takie jak chwytaki i czerpaki usprawniają korzystanie z urządzeń. Każda suwnica projektowana jest z myślą o poprawę efektywności pracy przedsiębiorstwa.

Transport bliski to również urządzenia uzupełniające takie jak żurawie słupowe i przyścienne, które poprawiają wydajność pracy. Oferowane przez firmę BUDTOR urządzenia dźwignicowe z powodzeniem stosowane są w przemyśle stalowym, jak i w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Ich udźwig zaczyna się na kilkuset kilogramach, a kończy na 160 tonach. BUDTOR to również producent wciągarek, w tym również wciągarek elektrycznych, a także dźwignic.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl