Suwnice natorowe jedno- i dwudźwigarowe

Suwnice natorowe znajdujące się w ofercie firmy Budtor dzielą się na suwnice jednodźwigarowe i dwudźwigarowe. Wybór odpowiedniej suwnicy należy uzależnić od intensywności prac, jakie ma suwnica natorowa wykonywać. W warunkach średniej intensywności pracy zalecane są suwnice jednodźwigarowe, które stosowane mogą być zarówno w halach zamkniętych, jak i na terenie otwartym takim jak składowiska. Aby uzyskać maksymalną wysokość podnoszenia, stosuje się szereg rozwiązań połączenia dźwigara z czołownicami. W zależności od docelowego udźwigu i rozpiętości suwnicy natorowej stosuje się dźwigar skrzynkowy lub walcowany. Suwnice wyposażane są we wciągniki elektryczne linowe lub łańcuchowe w przypadku mniejszego udźwigu. Suwnice natorowe jednodźwigowe produkcji Budtor wyposażone są w sterowanie radiowe lub za pomocą podwieszanej kasety sterowniczej. Systemy napędowe suwnic mają stopniową regulację prędkości, oznacza to tzw. soft start i soft stop oraz możliwość wykonywania bardziej precyzyjnych prac podczas zwolnionego tempa suwnicy.

Suwnice natorowe dwudźwigarowe stosowane są w przypadku prac wymagających większego udźwigu i/lub większej rozpiętości. Przeznaczone są do średnio- i wysokointensywnej mechanicznej pracy transportowej, zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na terenach otwartych. Solidna konstrukcja natorowej suwnicy dwudźwigarowej pozwala na zwiększenie wysokości podnoszenia, natomiast dźwigary skrzynkowe zwiększają odporność na skręcanie. Istnieje możliwość zabudowy kabiny operatora oraz wyposażenie suwnicy w podesty serwisowe. Suwnice natorowe dwudźwigarowe wyposażone są we wciągarki linowe, natomiast sterowane mogą być bezprzewodowo radiowo, z kasety sterowniczej lub ze stanowiska w kabinie. W suwnicach tych stosuje się stopniową regulację prędkości pracy, co pozwala na soft start i soft stop.

Oferowane przez firmę Budtor suwnice natorowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe objęte są zarówno serwisem gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl