Palety i pojemniki stalowe

Palety i pojemniki stalowe
W ofercie posiadamy palety i pojemniki stalowe, które wykonujemy według projektów tworzonych na indywidualne zamówienie Klienta. Nasz zespół projektowo-inżynieryjny dba o stworzenie prototypów pod kątem wymogów konkretnego przedsiębiorstwa, profilu jego działalności i przeznaczenia wyrobów.

Jak wygląda realizacja zamówienia?
Klienci mogą u nas zamówić zarówno całą serię palet czy pojemników stalowych, jak i jeden projekt. Zamawiający zawsze otrzymuje prototyp do przetestowania. Próba pozwoli Państwu określić ewentualne niezgodności z indywidualnymi wymogami, a my gwarantujemy ich usunięcie i naniesienie potrzebnych poprawek.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Każdy wykonany pojemnik stalowy lub paletę możemy zabezpieczyć przed korozją – dysponujemy własną komorą śrutowniczą i lakierniczą o wysokości 3m, szerokości 4m i długości 32m.

Zajmujemy się również modernizacjami oraz naprawami palet, co pozwoli Państwu dostosować posiadane pojemniki stalowe do nowego profilu działalności.

Zapraszamy firmy działające w branży motoryzacyjnej i innych sektorach do kontaktu – specjalnie dla Państwa przygotujemy indywidualne projekty palet i pojemników stalowych idealnie wpisujące się w potrzeby prowadzonego biznesu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl