IPB Polska Sp. z o.o.

IPB Polska Sp. z o.o.

2010
Suwnice

Modernizacja oraz montaż 2szt. suwnic dwudźwigarowych o udźwigu Q=32T/6,3T oraz rozpiętości L=22m na hali w Oświęcimiu. Zlecenie wykonywane dla naszego partnera firmy PW PASEK z Będzina.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl