HEATMASTERS Będzin

SILESIA Commercial Investment - Będzin

W ramach projektu wykonywaliśmy następujące prace:

  1. Dostawa i montaż 68m szyny S49 mocowanej za pomocą systemu Gantrex.
  2. Dostawa i montaż suwnicy Q=40T o rozpiętości L=25,8m opartej na podzespołach SWF Krantechnik.
  3. Dostawa i montaż szynoprzewodu zasilającego suwnicę
2012
Suwnice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl