METALBARK Bydgoszcz

METALBARK Sp. z o.o. Sp. K. - Bydgoszcz

  1. Dostawa i montaż 3szt. suwnic jednodźwigarowych Q=10T o rozpiętości L=23,15m opartych na podzespołach SWF Krantechnik.
  2. Dostawa i montaż 1szt. suwnicy jednodźwigarowej Q=5T o rozpiętości L=23,15m opartej na podzespołach SWF Krantechnik.
  3. Dostawa i montaż 2szt. suwnic dwudźwigarowych Q=15T+15T (max 30T) o rozpiętości L=23,15m opartych na podzespołach SWF Krantechnik.
  4. Dostawa i montaż 1szt. suwnicy jednodźwigarowej Q=6,3T+6,3T (max 12,6T) o rozpiętości L=33,3m opartej na podzespołach SWF Krantechnik.
  5. Dostawa i montaż 1szt. suwnicy jednodźwigarowej Q=10T+10T (max 20T) o rozpiętości L=33,3m opartej na podzespołach SWF Krantechnik.
  6. Dostawa i montaż 3 linii szynoprzewodów, o długości 168m, 168m oraz 48m zasilających suwnice
2012
Suwnice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl