EUROS Żory

EUROS - Żory (Warszowice)

W ramach projektu wykonywaliśmy następujące prace:

  1. Dostawa i montaż 4szt. suwnic jednodźwigarowych Q=10T o rozpiętości L=28m opartych na podzespołach OMIS wyposażonych w systemy sterowań radiowych typu "tandem".
  2. Dostawa i montaż 2 linii szynoprzewodów, o długości 140m każda, zasilających suwnice.
2013
Suwnice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl