EURO Bytom

EURO Sp. z o.o. - Bytom

W ramach projektu wykonywaliśmy następujące prace:

  1. Rektyfikacja torowiska suwnicy o długości 80m.
  2. Dostawa i montaż suwnicy dwudźwigarowej Q=20T o rozpiętości L=22,5m opartej na podzespołach OMIS.
  3. Zamontowanie na sąsiedniej suwnicy optycznego systemu antyzbliżeniowego.
  4. Dostawa i montaż szynoprzewodu zasilającego obie suwnice.
2013
Suwnice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl