ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS Dąbrowa Górnicza

Modernizacja i kapitalny remont 2szt. suwnic o udźwigu Q=12,5t L=28m polegający na (dla każdej z obu suwnic):
- zmianie udźwigu z 12,5t na 16t (8t+8t)
- wymianie wciągarki istniejącej na dwie wciągarki Q=8t firmy SWF Krantechnik
- wymianie układu jazdy mostu (czołownice + motoreduktory) na zestaw firmy SWF Krantechnik
- wymiana kompletnej instalacji elektrycznej wraz z szafą sterowniczą na komponenty firmy SWF Krantechnik
- kapitalny remont konstrukcji stalowej suwnicy
- wymiana linii zasilającej (1kpl.)

2015
Suwnice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl