Produkcja, modernizacja montaż i serwis

Niezawodne urządzenia dźwignicowe
Prowadzimy wytwórnię konstrukcji stalowych i urządzeń dźwignicowych.

Kim jesteśmy?

Historia firmy Budtor sięga 1990 roku, kiedy to założyliśmy zakład w Bestwinie specjalizujący się w robotach budowlano-torowych. Następnie, uruchomiliśmy w Kaniowie zakład wydobywający piasek i żwir oraz halę produkcyjną, w której rozpoczęliśmy produkcję konstrukcji stalowych na potrzeby żwirowni.

Z czasem, rozszerzyliśmy produkcję o hale stalowe na potrzeby Klientów zewnętrznych. Zbudowane hale zaczęliśmy wyposażać w podtorza suwnic umieszczane na wspornikach słupów obiektu. Przy modernizacji istniejących hal stalowych zaczęliśmy osadzać wolnostojące estakady podsuwnicowe.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl