Produkcja, modernizacja montaż i serwis

Nasza firma rozpoczęła swoją działalność w 1990r. w Bestwinie. W początkowym okresie profil działalności firmy był głównie związany z robotami budowlano – torowymi. Kolejnym dużym krokiem było uruchomienie na początku lat 90 zakładu wydobycia piasku i żwiru zlokalizowanego w Kaniowie oraz zakup hali produkcyjnej w celu wytwarzania konstrukcji stalowych, zarówno na potrzeby naszej żwirowni jak i klientów zewnętrznych.

Koniec lat 90 to dla nas otwarcie kolejnej żwirowni oraz poszerzenie działalności wytwórni konstrukcji stalowych o dostarczanie urządzeń transportu bliskiego. Lata 2000 – 2004 to ciągłe poszerzanie swojej działalności w dziedzinie urządzeń transportu bliskiego z naciskiem na dostarczanie urządzeń dźwignicowych.

Krokiem milowym w naszym rozwoju było oddanie w 2008r. nowych hal produkcyjnych oraz profesjonalnej kabiny śrutowniczej oraz lakierniczej. Dzięki tym inwestycjom oraz nawiązaniu w 2010r. współpracy z firmą SWF Krantechnik jesteśmy w tej chwili w stanie samodzielnie sprostać realizacji nawet największych projektów w zakresie dostaw urządzeń dźwignicowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy BUDTOR BESTWINA poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego celem wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w Żwirowni Kaniów

Całkowita wartość projektu: 1’968’000.00 zł, Wartość dofinansowania: 800’000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl